Oddziały przedszkole i przedszkola zamknięte od 27.03 do 09.04.2021r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2021

 

Drodzy Rodzice!


W związku z wejściem w życie kolejnych ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 informuję, iż od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. zajęcia w formie stacjonarnej w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie są zawieszone.

Zajęcia będą odbywały się w tych dniach z zastosowaniem technik uczenia się na odległość.
W okresie ograniczenia, szkoła będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki powinni wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o objęcie ich dziecka opieką. Uczniowie Ci będą mieli zapewnioną opiekę świetlicową w godzinach pracy świetlicy.
Informuję iż, w tym okresie czyli od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. autobusy szkolne nie będą kursowały.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Joanna Bińczak