Przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2021

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zajęcia w formie stacjonarnej dla dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych oraz dla uczniów I-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej  w Opatowie do 18 kwietnia 2021 r. będą odbywały się tak jak dotychczas w formie zdalnej.

W okresie trwania obostrzeń  podobnie jak do tej pory szkoła będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki powinni wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem  o objęcie ich dziecka opieką.

Uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę świetlicową w godzinach pracy świetlicy.

Do 18 kwietnia 2021 r. autobusy szkolne nie będą kursowały.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdf