Powrót do szkół

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 kwietnia 2021

Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.


Wszystkie informacje na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.


Załączniki:
Komunikat MEiN – Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

https://dokumenty.mein.gov.pl/403dcdcd-eacd-47b8-ac0f-2e2aa6bde4ea/20210430_harmonogrampowrotuuczniowdostacjonarnejnaukiwszkolach.docx

https://www.gov.pl/attachment/92116270-d4a9-48c6-9815-2661f26565e3

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach